Datum objave: 04.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:  RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM, H018003, krajši delovni čas – 30 % oz. 12 ur/teden

Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi)
 • znanstveni magisterij
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje s projektnim delom

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.


Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:

 • vodenje projekta
 • komuniciranje s partnerji in koordinacija
 • pisanje poročil, terensko zbiranje podatkov
 • znanstveno publiciranje

Rok za prijavo: 4. 9. 2020 do 9. 9. 2020
Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi
Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost

Delovno razmerje: določen čas s krajšim delovnim časom – 30 % oz. 12 ur/teden do 31. 8. 2021, zaposlitev predvidoma v mesecu septembru 2020

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

Kontaktna oseba na članici: Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: