Datum objave: 10.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

UNIVERZA V LJUBLJNAI, FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva ulica 5, Ljubljana

Javni razpis za prosto delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC - ASISTENT D10001

K sodelovanju vabimo sodelavca/ko, ki ima veselje do znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela na področju javnih financ.

Delovno mesto razpisujemo za določen čas dve leti (z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas), poskusno delo traja 3 mesece.

Čas nastopa dela: predvidoma 1. oktobra 2020, oz. ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje ekonomika in management v upravi, če kandidat naziva še nima.

Kandidat/ka mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat (tretja bolonjska stopnja) praviloma ekonomske smeri.
- veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani, in sicer asistent za področje »ekonomika in management v upravi« oz. izpolnjevanje pogojev za izvolitev v ta naziv po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe) (predvsem: povprečna ocena študija vsaj 8, ocena zaključnega dela na študiju vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika – kandidat bo glede navedb o aktivnem znanju jezika, na zahtevo, dolžan o tem predložiti dokazilo institucije, ki je pristojna za izdajo takih potrdil). V tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev, ter izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova vloga obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva; Merila so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani,
Poleg tega od kandidata pričakujemo, da ima smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine, občutek za delo z ljudmi, znanje za uporabo računalniških orodij, zelo dobro znanje angleškega jezika (B2), retorične sposobnosti in zmožnost animiranja v klasičnem in v e-okolju.

Asistent na fakulteti pripravlja in vodi teoretske, praktične in druge oblike vaj oz. usposabljanja študentov ter opravlja nadzor pri preverjanju znanja; opravlja znanstveno-raziskovalno delo in sodeluje pri ostalih dejavnostih, vezanih na pedagoško, znanstveno raziskovalno delo in prenos znanja na področju stroke. Asistent je odgovoren za nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela, sodeluje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško, znanstveno raziskovalno delo in prenos znanja na področju stroke, skrb za varno delo delavcev in študentov ter opravlja še druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.
Asistent bo vodil vaje pri predmetih s področja javnih financ.
Nudimo ustvarjalno delovno okolje, urejen delovni prostor, sodobno delovno opremo, parkirno mesto v parkirni hiši, gibljiv delovni čas in pogoje za nadaljnji osebni in strokovni razvoj.

Kandidati se lahko prijavijo do vključno 24. 9. 2020, na elektronski naslov . K prijavi je treba priložiti življenjepis ter dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev.
Kontakt: Mateja D. Murgelj, tel. št. 01 5805 560; e-naslov: