Datum objave: 10.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani,
   Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT, D010001
(v nazivu asistent ali asistent z magisterijem ali asistent z doktoratom)

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali bolonjski magisterij ustrezne smeri / magisterij znanosti (prejšnji) ustrezne smeri / doktorat znanosti (prejšnji) ali sedanji ustrezne smeri
- izvolitev v naziv asistent za področje sociologija (pedagoški naziv)
- aktivno znanje angleškega jezika

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 10. 9. 2020 do 15 9. 2020 
Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv
Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.
    
5. Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja
in ostale zahteve:inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost
  
7. Delovno razmerje: določen čas s krajšim delovnim časom – 50 % oz. 20 ur/teden
od 1. 10. 2020  do 30. 9. 2020 (študijsko leto 2020/2021)
                   
»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: