Datum objave: 10.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana
1. Razpisano delovno mesto:
RAZISKOVALEC, šifra DM: H017004 (m/ž),  za določen čas do 31. 12. 2021 s krajšim (20 %) delovnim časom (8 ur na teden). Predviden datum zaposlitve je 1. 11. 2020.

Raziskovalno delo se bo opravljalo na projektu:: »GROWINPRO – Growth Welfare Innovation Productivity«, ki je financiran s sredstvi EU.

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja ekonomije
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja ekonomije
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja ekonomije

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev:
- za potek in rezultate raziskave ter za strokovno in pravočasno izvedbo del
- za opremo oziroma delovna sredstva

Delovne izkušnje:
- eno leto (ustreznih delovnih izkušenj) aktivnega raziskovanja in dela s podatki

Poskusno delo:
- 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
- izkazano raziskovalno delo z ustreznimi objavami v mednarodnih akademskih revijah

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
- Življenjepis
- Dokazila o izobrazbi
- Bibliografija

5. Rok za prijavo:
Prijave pošljite do vključno 25. 9. 2020; prijave so možne po e-pošti: , v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RRC2020-8«

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 590
E-mail: