Datum objave: 11.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: H017004-0; RAZISKOVALEC (m/ž)


Registrska številka objave na ZRSZ: NX24347

•    Število razpisanih delovnih mest: 1
•    Šifra delovnega mesta: H017004
•    Tarifni razred: VII/2
•    Plačna podskupina: H1
•    Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 12 ur/tedensko (30 %)
•    Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.10.2020 do 30.06.2022
•    Poskusno delo: 3 meseci
•    Delovne izkušnje: 1 leto

Pogoji za opravljanje dela:

  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) iz fizike / magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) iz fizike,
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

Opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (J1-1697 Študij sil znotraj celic s pomočjo deformacij fotonskih kapljic, J1-2462 Topološka turbulenca v ograjenih kiralnih nematskih poljih),
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


Datum objave: 11.09.2020

Rok za prijavo: do 16.09.2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: prijava@fmf.uni-lj.si.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Velesa Mrak
Telefonska številka: 4766-563
E-mail: prijava@fmf.uni-lj.si