Datum objave: 14.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Številka: 103-23/2020
Datum: Ljubljana, 11. 9. 2020


ZADEVA: JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za kadrovske zadeve


Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas za 2 leti iz razloga povečanega obsega dela zaradi uvedbe informacijskega sistema Apis
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)

Priporočeno: kadrovska ali pravna smer

 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • zaželene izkušnje z delom na SAP kadrovskem informacijskem sistemu
 • zaželene izkušnje z delovno pravnega kadrovskega področja
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • poznavanje dela z računalnikom
 • poznavanje predpisov področja
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti


Opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • samostojno in v skladu s pravili stroke opravlja naloge na svojem delovnem področju,
 • svetuje in nudi strokovno pomoč kadrovskim delavcem članic pri reševanju kadrovske problematike in pri reševanju zahtevnejših primerov ter koordinira kadrovske postopke s članicami,
 • izvaja kadrovske postopke in funkcije (na rektoratu in članicah)
 • izdeluje statistična poročila in vodi kadrovske evidence
 • sodeluje pri pripravi oz. pripravlja gradiva za seje komisij, ki sodijo v delokrog službe
 • nudi strokovno pomoč organom in delovnim telesom (organov) univerze,
 • sodeluje pri pripravi oz. pripravlja splošne in posamične akte univerze s področja delovnopravnih in organizacijskih kadrovskih zadev,
 • sodeluje in izvaja kadrovske postopke rektorata,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred.

Rok za prijavo:  14. 9. 2020 –  28. 9. 2020

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov rektorat@uni-lj.si.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.

Pripravila:                            
Renata Bogataj Špenko                        
univerzitetna služba za kadrovske zadeve


Mihaela Bauman Podojsteršek
glavni tajnik , digitalni podpis