Datum objave: 14.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Številka: 103-24/2020
Datum: Ljubljana, 11. 9. 2020


ZADEVA: JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za računovodstvo


Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri, ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri, ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • poznavanje predpisov s področja računovodstva
 • zaželeno poznavanje SAP
 • znanje angleškega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • natančnost
 • dobre medosebne veščine in sposobnost timskega dela


Opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • preverja pravilnost knjiženja in usklajenost glavne knjige z analitiko
 • pripravlja in izdaja račune, zahtevke, obračune
 • pripravlja podatke za izdelavo analiz poslovanja tajništva
 • skrbi in usklajuje področje saldakontov kupcev – opomini, IOP, izterjave  
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega


Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred.

Rok za prijavo:  14. 9. 2020 –  28. 9. 2020


Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov rektorat@uni-lj.si.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.


Pripravila:                            
Renata Bogataj Špenko                        
univerzitetna služba za kadrovske zadeve


Mihaela Bauman Podojsteršek
glavni tajnik, digitalni podpis