Datum objave: 25.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Številka: 103-26/2020
Datum: Ljubljana, 11. 9. 2020


ZADEVA: JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM


Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: H019001
Tarifni razred: 8 (8/2)
Plačna podskupina: H1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas do 30. 11. 2021 za delo na projektu EUTOPIA
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) smeri s področja kognitivne znanosti
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) smeri s področja kognitivne znanosti

(Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve): Kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv asistent raziskovalec na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.)

 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
 • dobro poznavanje in raziskovalno-razvojne izkušnje s področja kognitivnih znanosti,
 • izkušnje z inovativnimi pristopi poučevanja ter delovanje v mednarodnem prostoru.
 • zaželene delovne izkušnje na področju sodelovanja na mednarodnih projektih
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika,
 • znanje za uporabo računalniških programov Windows, MS Office;
 • inovativnost, samoiniciativnost, sposobnost za skupinsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.


Opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:
Razvoj učne enote v sodelovanju z mednarodnimi partnerji (WP 2.3.2):

 • raziskovalno-razvojno delo in študij novih, pedagoških pristopov,
 • sodelovanje v okviru mednarodne platforme,
 • spremljanje novih, prilagojenih pedagoških pristopov v okviru platforme,
 • vključevanje v nove pedagoške pristope,
 • razširjanje najboljših praks v okviru platforme EUTOPIA,
 • skrb za širitev novih, prilagojenih pedagoških pristopov znotraj posameznih učnih enot, UL in mednarodne platforme


Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 43. plačni razred.

Rok za prijavo:  25. 9. 2020 –  30. 9. 2020


Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov rektorat@uni-lj.si.

Kontaktna oseba:
Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.


Pripravila:                            
Renata Bogataj Špenko                        
univerzitetna služba za kadrovske zadeve


Mihaela Bauman Podojsteršek
glavni tajnik, digitalni podpis