Datum objave: 15.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT (D010001), v vseh treh nazivih: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom, za področje matematike, 2 delovni mesti:

a) 1 delovno mesto za določen čas od predvidoma 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 za polni delovni čas ter s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo,

b) 1 delovno mesto za določen čas od predvidoma 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022 za polni delovni čas ter s trimesečno (oz. štirimesečno) poskusno dobo.

2. Pogoji za opravljanje dela:
a) zahtevana izobrazba matematike ali sorodne smeri:
- univerzitetna diploma (prejšnja) ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ali
- magisterij znanosti (prejšnji) ali
- doktorat znanosti (prejšnji) ali
- doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje)
b) veljaven habilitacijski naziv asistent za področje matematike ali računalniške matematike,
c) funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:
a) vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
b) sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in  pri drugih pedagoških aktivnostih,
c) sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
d) nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
e) sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
g) opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do 26. 9. 2020

5. Prijava:

Kandidati naj v prošnji priložijo:
a) življenjepis,
b) bibliografijo (le v primeru, da ta ni zavedena v sistemu Cobiss),
c) kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (Če kandidat v času prijave nima izvolitve v naziv asistent, izpolnjuje pa zahtevane pogoje za izvolitev v ta naziv glede na določila Statuta UL in Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 16. 6. 2020 lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv).
d) kratko vizijo svojega dela na FRI in opis kompetenc s področij, na katerih bo kandidat pedagoško deloval,
f) opis minulega pedagoškega dela.

Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in prilogami pošljite v eni skupni pdf-datoteki do vključno 26. 9. 2020 na e pošto ter v zadevo e pošte obvezno vpišite »Razpis_asistent matematike_2021« oz. »Razpis_asistent matematike_2022«.

Možna je tudi zaposlitev za 50% delovni čas. Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

6. Kontaktna oseba na članici:
Mateja Ravnik
Tel.: 01/4798-114
e-mail: