Datum objave: 17.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok: do 25. 09. 2020)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale

1. Razpisano delovno mesto:
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC  VII/2  (M/Ž)  - Katedra za genetiko,animalno biotehnologijo in imunologijo
za določen čas  za  čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Šifra DM: J017101 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J
Trajanje zaposlitve: določen čas-za čas nadomeščanja
Delovni čas: polni delovni čas

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visoka strokovna izobrazba (2. bolonjska stopnja) biotehniške ali naravoslovne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba biotehniške ali naravoslovne smeri
- znanje angleškega jezika
- povprečna ocena na študiju najmanj 8
- sposobnost samostojnega in timskega dela
- organizacijske sposobnosti
- možnost vključevanja v raziskovalno in pedagoško delo
- zaželene so izkušnje na področju celičnih in molekularno-bioloških tehnik

Prednost bodo imeli kandidati z višjo izobrazbo in izkušnjami pri delu s celičnimi kulturami.

3. Kratek opis dela in nalog:
- priprava materialov in opreme za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
- sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog
- organizacija popravil in vzdrževanje delovne opreme
- nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov
- vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto
- pomoč pri vzdrževalnih delih v Centru za laboratorijske živali

4. Rok za prijavo: od 18. 09. 2020 do 25. 09. 2020
Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Dermastja
Telefonska številka: 01 32 03 801