Datum objave: 17.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC, H017004

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika
- univerzitetna diploma (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija družboslovne smeri (zaželena smer novinarstvo)
- aktivno znanje angleškega jezika
- veljavna odločba o izvolitvi v naziv asistent-raziskovalec (lahko tudi pedagoška izvolitev v naziv asistent)

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:
- zbiranje podatkov za analizo diskurza v okviru DS 2 in DS 3 (pregled relevantne zakonodaje, pregled medijev (revije, radijski in televizijski kanali, spletne platforme), intervjuji z odločevalci) pri ARRS projektu
- obdelava, analiza in interpretacija zbranih podatkov (kvalitativnih intervjujev, političnih dokumentov, statistik medijske pokritosti) s pomočjo relevantnih nastavkov teorij družbe in kulture;
- interpretacija javnomnenjske raziskave;
- pomožne organizacijske naloge (sodelovanje pri organizaciji workshopov in simpozija).

4. Rok za prijavo:  do 21. 9. 2020 
Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv
Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti
    
5. Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja
in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost
poznavanje teorij in metod analize diskurza, arheologije medijev, medijskih študij
napredno znanje s področja novinarstva, vodenja intervjujev, uredniškega dela, vodenja podatkovnih baz
 
7. Delovno razmerje: določen čas, do 31. 8. 2023 (čas trajanja projekta)
krajši delovni čas – 80 % oz. 32 ur/teden do 31. 12. 2020
krajši delovni čas – 30 % oz. 12 ur/teden od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2023
zaposlitev predvidoma v mesecu oktobru 2020
           
»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: