Datum objave: 18.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

1. Razpisano 1 (eno) delovni mesti: RAZISKOVALEC (H017004) na ARRS projektu

Zaposlitev za:
določen čas od predvidoma 01. 10. 2020 do 31. 8. 2023, s polnim delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo.
 
2. Pogoji za opravljanje dela:
a) zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri,
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri,
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri;
b) želeni habilitacijski naziv: asistent-raziskovalec ustreznega področja;
c) funkcionalna znanja: inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
d) 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo na ARRS projektu Tenzorske mreže kot povezava med klasičnim in kvantnim strojnim učenjem;
- razvoj metod strojnega učenja na področju fizike in jezikovne tehnologije,
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do 28. 9. 2020

5. Prijava:
Kandidati naj v prošnji priložijo:
- življenjepis,
- dokazilo o izobrazbi,
- kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (zaželeno).
Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in prilogami kandidati pošljejo v eni skupni pdf-datoteki na e naslov ter v zadevo e pošte obvezno vpišite »priimek ime_ARRS« najkasneje do 28. 9. 2020.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

6. Kontaktna oseba na članici:
Mateja Ravnik
Tel.: 01/4798-114
e-mail: