Datum objave: 18.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Datum: 18.09.2020
Številka:    


Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto- tri delovna mesta

1.    Razpisano delovno mesto: Inženir laboratorijske biomedicine II na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo,  

s polnim delovnim časom za določen čas ( eno leto, začasno povečan obseg dela )

2.     Pogoji za opravljanje dela:

•    visokošolska strokovna izobrazba naravoslovne smeri
•    organizacijske sposobnosti
•    znanje angleškega jezika, napredno znanja računalniških aplikacij Windows Office
•    poskusno delo 3 mesece

3.     Kratek opis del in nalog:

•    samostojno izvajanje laboratorijskih postopkov za potrebe redne in urgentne mikrobiološke diagnostike v okviru svoje strokovnosti
•    sodelovanje pri izvajanju strokovno-zdravstvenega, znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela
•    vodenje ustrezne dokumentacije
•    skrb za evidentiranje opravljenega dela in arhiviranje vzorcev
•    opravljanje drugih del in nalog, ki ustrezajo izobrazbi in izkušnjam v skladu z navodili nadrejenega

4.  Rok za prijavo: 8 dni , od 18.9.2020 do 26.9.2020.

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana  ali na dekanat@mf.uni-lj.si.


Prof. dr. Igor Švab
Dekan UL MF