Datum objave: 21.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok 3 dni od objave )

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT v nazivu asistent/asistent z magisterijem/asistent z doktoratom (D010001) za področje gozdna tehnika in gozdno delo – dve delovni mesti, krajši delovni čas 10 ur na teden, oz.25%

Šifra DM: D010001 – v nazivu asistent, asistent z magisterijem ali asistent z doktoratom (m/ž) za področje gozdna tehnika in gozdno delo
Število razpisanih delovnih mest: 2
Tarifni razred: VII/2, VIII, IX
Plačna podskupina: D
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Delovni čas: krajši delovni čas 10 ur na teden, oz. 25%
Začetek zaposlitve: predvidoma 1.10.2020

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat, magisterij ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. magistrska  izobrazba (2. bolonjska stopnja)  ustrezne smeri
- znanje angleškega jezika, znanje za uporabo računalniških programov
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti 
- izvolitev v habilitacijski naziv asistent za področje gozdna tehnika in gozdno delo

3. Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

4. Rok za prijavo: 3 dni od objave
Pričetek dela : predvidoma 1.10.2020

Pisne vloge z dokazili sprejema Kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Tina Košnjek,