Datum objave: 23.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

1. Razpisano 1 (eno) delovno mesto:  RAZISKOVALEC (H017004)

Zaposlitev za: določen čas od predvidoma 01. 10. 2020 do 31. 12. 2021, s krajšim (50%) delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
a) zahtevana izobrazba:

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja računalništva in informatike,
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja računalništva in informatike,
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) s področja računalništva in informatike;
b) želeni habilitacijski naziv: asistent s področja računalništva in informatike;
c) funkcionalna znanja: inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

3. Kratek opis dela in nalog:
a) znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo s področja računalniškega vida, globokega učenja,
b) razvoj metod globokega učenja za segmentacijo in metod globokega učenja za sledenje,
b) strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
c) pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
d) izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do 28. 9. 2020

5. Prijava:
Kandidati naj v prošnji priložijo:
- življenjepis,
- dokazilo o izobrazbi,
- kopijo odločbe o pridobljenem nazivu (zaželeno).
Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in prilogami kandidati pošljejo v eni skupni pdf-datoteki na e naslov ter v zadevo e pošte obvezno vpišite »priimek ime_RAZ-LUVSS« najkasneje do 28. 9. 2020.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

6. Kontaktna oseba na članici:
Mateja Ravnik
Tel.: 01/4798-114
e-mail: