Datum objave: 24.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje

Delovno mesto: Raziskovalec  na Katedri za kemijsko procesno, okoljsko in biokemijsko inženirstvo za določen čas do 30. 9. 2021 in s polnim delovnim časom (H017004).

1. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva,
- veljaven habilitacijski naziv (asistent ali asistent-raziskovalec) za področje kemijsko inženirstvo, biokemijsko inženirstvo, ekološko inženirstvo;
Na delovno mesto se lahko prijavijo kandidati, izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistent raziskovalec ali asistent v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani
(https://www.uni-lj.si/ o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/
predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071111373294/) (predvsem: povprečna ocena vsaj 8; ocena zaključnega dela na študiju vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika – kandidat bo glede navedb o aktivnem znanju jezika, na zahtevo, dolžan o tem predložiti dokazilo institucije, ki je pristojna za izdajo takih potrdil),
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj,
- Poskusno delo: 3 mesece

2. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah v okviru projekta
PLANTERASTICS – »Interakcije mikroplastike s plavajočimi rastlinami«:
Raziskovalec, ki bo sodeloval pri pripravi eksperimentov v povezavi z raziskovanjem lastnosti mikroplastike. Delo bo usmerjeno v določanje adsorpcijskih lastnosti mikroplastike in ovrednotenje vpliva mikroplastike na vodne rastline,
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

3. Rok za prijavo:
Od  25. 9. 2020 do 7. 10. 2020

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov:

4. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Primož Pečnik
Telefonska številka: +386 1 479 8418
E-mail: