Datum objave: 29.09.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
Šifra DM: J017916 – VODJA FINANČNO - RAČUNOVODSKE SLUŽBE (m/ž)

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NX66036

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017916,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: J1,
Začetek dela: 01.11.2020 oz. skladno z dogovorom,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
Delovne izkušnje: 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba ekonomske smeri,
- poznavanje predpisov s področja računovodstva in financ, znanja za uporabo računalniških programov, vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Opis delovnega mesta:
Splošni opis:
- organizira, razporeja in vodi delo na področju finančno računovodskega poslovanja,
- pripravlja dokumente delovnega področja (kontni načrt, finančni načrt, uresničevanje finančnega načrta, sodeluje pri izdelavi programa dela…),
- izdelava zaključnega računa in drugih računovodskih poročil,
- vodi in organizira finančno poslovanje na področju raziskovalne, izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti v okviru zavoda,
- opravlja naloge po navodilih revizorske službe univerze,
- skrbi za razvoj delovnega področja in se permanentno izobražuje,
- opravlja informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki,
- sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami,
- izvršuje sklepe organov univerze oz. članice,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:
- sodeluje pri načrtovanju in usklajevanju finančnih dejavnosti fakultete,
- samostojno vodi finančno računovodske zadeve (izdelava kontnega plana fakultete),
- izdelava finančnih planov fakultete, spremljanje prilivov in odlivov finančnih sredstev, nadzor nad glavno knjigo, priprava, nadzor in izdelava letnega popisa opreme in sredstev, izdelava zaključnega računa in vseh potrebnih obdobnih in letnih poročil, ipd.),
- kontroliranje izdatkov in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev,
- načrtovanje in usmerjanje vsakodnevnih dejavnosti v računovodsko-finančni službi,
- sodelovanje pri delu organov fakultete in univerze,
- sodelovanje pri ostalih delih po nalogu tajnika fakultete, 
- izvajanje drugih del oz. nalog, ki so navedena v opisu del in nalog za to delovno mesto,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 30.09.2020
Rok za prijavo: 8 dni, do 08.10.2020

S klikom na spodnjo povezavo vas vabimo k ogledu video predstavitve zaposlitvenega oglasa, v katerem lahko spoznate tudi nekaj članov FMF ekipe:
https://youtu.be/3H1ffS1Vutk

Pisne vloge z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov: . K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Velesa Mrak
Telefonska številka: 01 4766-563
E-mail: