Datum objave: 01.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

Višji znanstveni sodelavec IX-0 (šifra DM: H019006) na projektu »Imperij in preobrazba žanrov v rimski književnosti«
Filozofske fakultete (m/ž)
za določen čas 35 mesecev, s krajšim delovnim časom 8 ur tedensko.

1.    Zahtevana izobrazba:

 • Doktorat znanosti s področja literarnih ved


2.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • Veljaven habilitacijski naziv višji znanstveni sodelavec ali izredni profesor ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva višjega znanstvenega sodelavca za področje grške in rimske književnosti ali zgodovine ali pravočasno oddana vloga za izvolitev v naziv na UL. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve  komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje  naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
 • Inovativnost, smisel za organizacijo dela in komunikativnost.
 • Zaželene delovne izkušnje pri sodelovanju na raziskovalnih projektih, izkušnje pri delu z EU projekti in raziskovalna umeščenost v mednarodni prostor.
 • Zaželene raziskovalne izkušnje s področja antične književnosti in zgodovine.
 • Zaželeno znanje angleškega (zelo dobro – razumevanje, govorjenje, pisanje), nemškega (dobro – razumevanje, italijanskega (dobro – razumevanje) in francoskega jezika (dobro – razumevanje) ter računalniška znanja (urejevalnik besedil – zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno, delo z bazami podatkov – zahtevno) in arhivistika.
 • Zaželena ostala funkcionalna znanja in sposobnosti: sposobnost analitičnega in znanstvenega oblikovanja tekstov, retorične sposobnosti.


3.    Kratek opis del in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo pri raziskavi;
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4.    Rok za prijavo 3 dni, do vključno 6. 10.2020.

5.    Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: jure.prevorsek@ff.uni-lj.si

6.    Kontaktna oseba na fakulteti:
Eva Kusič Mihelčič
Telefonska številka: +386 1 241 10 30
E-mail: eva.kusicmihelcic@ff.uni-lj.si