Datum objave: 06.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest
Članica:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
1. Razpisano delovno mesto:
Pomočnik tajnika članice VII/2, m/ž
Registrska številka objave na ZRSZ: NX74950
Število razpisanih delovnih mest: 1
- Šifra delovnega mesta: J017903
- Tarifni razred: VII/2
- Raven izobrazbe: 7
- Šifra naziva: 0
- Vrsta zaposlitve: polni delovni čas oziroma 40 ur na teden
- Trajanje zaposlitve: določen čas s polnim delovnim časom za čas nadomeščanja delavca na daljši bolniški odsotnosti, predvidoma od 15. 10. 2020 do 31. 3. 2021.

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika
- vodstvene in organizacijske sposobnosti
- komunikativnost
- znanja za uporabo računalniških programov

Delovne izkušnje: zaželeno 5 let ustreznih delovnih izkušenj
Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis del in nalog:
- sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
- samostojno vodenje zadev različnih področij
- sodelovanje pri delu organov članice in univerze
- sodelovanje pri ostalih delih po nalogah nadrejenega
- pomoč pri vodenju konkretnih postopkov po ZUP za organe, strokovne službe in strokovne delavce UL PEF (odločbe in sklepi, odgovori na vloge študentov za referat, oblikovanje sklepov za senat, odločbe iz delovno pravnega področja za kadrovsko službo, finančno računovodsko službo;
- pravna pomoč vodstvu fakultete, komisijam, strokovnim službam (kadrovski službi, referatu in finančno računovodski službi) in strokovnim delavcem pri izvajanju konkretnih dnevnih nalog;
- opravljanje drugih nalog po nalogu dekana, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
 
5. Sklenitev delovnega razmerja predvidoma od 15. 10. 2020 za določen čas do vrnitve delavca z daljše bolniške odsotnosti v tajništvu UL PEF.

6. Datum objave: 6. 10. 2020

7. Rok za prijavo: 5 dni

8. Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič Paradinović
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: