Datum objave: 07.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani,
   Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:    ASISTENT Z DOKTORATOM, H019001

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika
- doktorat znanosti s področja sociologije
- aktivno znanje angleškega jezika
- veljavna odločba o izvolitvi v naziv asistent-raziskovalec (lahko tudi pedagoška izvolitev v naziv asistent)

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:
- zbiranje podatkov za kvalitativno analizo v okviru DS 4 in DS5 (fokusne skupine, opazovanje z udeležbo, vizualna antropologija) pri ARRS projektu,
- multimodalna analiza diskurza,
- urejanje, analiza in interpretacija zbranih podatkov (kvalitativnih intervjujev, besedil pesmi in videospotov, zbranega vizualnega gradiva, obiskanih dogodkov) s pomočjo naratoloških, socioloških in kulturoloških teoretskih nastavkov,
- interpretacija javnomnenjske raziskave,
- organizacijske naloge (sodelovanje pri organizaciji workshopov in simpozija),
- uredniške naloge v okviru projekta (sodelovanje pri urednikovanju zbornika).

4. Rok za prijavo: 9. 10. 2020 do 15. 10. 2020 
Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv
    Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti
    
5. Računalniški programi:  dobro poznavanje MS Office

6. Funkcionalna znanja
in ostale zahteve:      inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost
poznavanje analize vizualne kulture, področja študijev spola, queer teorije, feministične filmske analize podobi n filma, socioloških teorij, filmske kritike, filmske zgodovine

 
7. Delovno razmerje: določen čas, do 31. 8. 2023 (čas trajanja projekta)
polni delovni čas – 100 % oz. 40 ur/teden do 31. 12. 2020
krajši delovni čas – 30 % oz. 12 ur/teden od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2023
zaposlitev predvidoma v mesecu novembru 2020
           
»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: