Datum objave: 08.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC – m/ž

 • na Katedri za proučevanje družbene pravičnosti in družbenega vključevanja
 • št. delovnih mest: 1
 • šifra del. mesta: H019007
 • za določen čas, predvidoma od 14.10.2020 do 31.12.2020, s krajšim delovnim časom (32 ur tedenske delovne obveznosti)  ter s krajšim delovnim časom (26 ur tedenske delovne obveznosti)  od 1.1.2021 do 31.12.2021.
 • Raziskovalno delo se bo opravljalo na projektu: Socialno delo kot družbena naprava solidarnosti: izbrana problematika v zgodovinski in izkušenjski optiki. Številka projekta: J5-2566

Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • Doktorat znanosti (prejšnji) družboslovne smeri ALI
 • Doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) družboslovne smeri

Veljaven habilitacijski naziv: docent ali znanstveni sodelavec za področje socialno delo.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela, sposobnost za timsko delo, komunikativnost
 • znanje osnovnih računalniških programov, znanje angleškega jezika

Kratek opis del in nalog:  

 • znanstvenoraziskovalno delo
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne  opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas s krajšim delovnim časom (32 ur tedenske delovne obveznosti) od 14.10.2020 do 31.12.2020 in krajšim delovnim časom (26 ur tedenske delovne obveznosti)  od 1.1.2021 do 31.12.2021.

Rok za prijavo: Datum objave: 8.10.2020, rok za prijavo 3 dni; do 13.10.2020

Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj
 • Bibliografija
 • Dokazila o izobrazbi
 • Odločbo o imenovanju v habilitacijski naziv docent ali znanstveni sodelavec za področje socialno delo

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Alenka Majer, tajnik fakultete,  tel. 01/300-62-36
e-mail: