Datum objave: 08.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2- III – DELO NA RAZISKOVALNEM PROJEKTU »VERBUM SAT – Developing forensic statement analysis standards to fight CAE: A victim centered approach« - šifra DM: J017104 na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete (m/ž)
za določen čas 5 mesecev, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko od 15. 10. 2020 do  31. 3. 2021

1. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) iz družboslovne ali humanistične smeri;
- aktivno znanje angleškega, hrvaškega in srbskega jezika;
- poznavanje predpisov področja;
- znanja za uporabo računalniških programov Ms Office;
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
- 2 leti delovnih izkušenj na področju koordiniranja EU projektov;
- zaželene delovne izkušnje na področju vodenja in upravljanja EU projektov.

2. Poskusno delo: 3 mesece

3. Kratek opis del in nalog:
- strokovna podpora pri pripravi projektnih materialov in realiziranju projektnih nalog,
- samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju,
- izvaja operativne naloge delovnega področja;
- pregled nad finančnim načrtom in vsebinsko-strateškimi smernicami projekta;
- nadziranje in analiziranje projektnih rezultatov in aktivnosti,
- priprava mesečnih in letnih pisnih poročil;
- komunikacija s partnerskimi organizacijami v okviru projekta,
- podpora pri oblikovanju in izvedbi strokovnih treningov,
- koordiniranje aktivnosti, povezanih z diseminacijo projektnih rezultatov,
- pomoč pri organiziranju in nadziranju projektne zbirke podatkov,
- sodelovanje pri organizaciji projektnih dogodkov,
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

4. Predviden nastop dela: 15. 10. 2020

5. Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 14. 10. 2020
6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Eva Kusič Mihelčič
Telefonska številka: 241 1030
E-mail: