Datum objave: 09.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:RAZISKOVALEC, H017004

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
- univerzitetna diploma (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija s področja komunikologije (teoretsko-metodološka smer)
- aktivno znanje angleškega jezika
- izvolitev v naziv asistent raziskovalec (lahko tudi pedagoški naziv asistent)

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 9. 10. 2020 do 14. 10. 2020 
Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv
Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti
    
5. Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office,

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost
izkušnje s kvalitativnim raziskovanjem (npr. etnografija, netnografija, fokusne skupine)
izkušnje z izvajanjem otroških ali mladinskih delavnic s področja digitalne kulture in informacijskega opismenjevanja
sistematično poznavanje delovanja in razumevanja infrastrukture družbenih omrežij in drugih platform za komuniciranje in delo na daljavo
 
7. Delovno razmerje: določen čas, do 31. 8. 2023 (čas trajanja projekta), krajši delovni čas – 57 % oz. 23 ur/teden do 31. 12. 2020
krajši delovni čas – 20 % oz. 8 ur/teden od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2023
zaposlitev predvidoma v mesecu oktobru 2020
           
»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: