Datum objave: 12.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Jamova cesta 2, Ljubljana

objavlja prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (J017100)
v tajništvu fakultete,

s polnim delovnim časom, za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) upravne ali organizacijske smeri ali
- visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) upravne ali organizacijske smeri ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) upravne ali organizacijske smeri
- 1 leto delovnih izkušenj na podobnih delih
- znanje angleškega jezika, znanja za uporabo pisarniških računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Poskusno delo: 3 mesece

Opis dela in nalog:

Splošni opis:
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
- administrativno vodenje dela
- informacijsko svetovalno delo
- priprava in zbiranje podatkov
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- administrativna in druga tajniška dela za dekana, prodekane in tajnika fakultete,
- sprejemanje in razdeljevanje pošte in vodenje poštnih evidenc za fakulteto,
- urejanje in spremljanje aplikacije za vodenje evidence prisotnosti na delu zaposlenih,
- skrb za dokumentni sistem in arhiviranje dokumentov z uporabo dokumentnega
sistema in drugih aplikacij: vodenje centralne evidence prispele in izdane dokumentacije, centralno vodenje naročanja blaga in storitev in drugih poslovnih procesov na fakulteti,
- skrb za arhivsko gradivo in njegovo hrambo,
- vodenje raznih evidenc in kartotek na nivoju fakultete in tajništva,
- zbiranje gradiva in opravljanje administrativnih del za potrebe senata fakultete in akademskega zbora, 
- usklajevanje upravno administrativnega dela med organizacijskimi enotami članice,
- organiziranje dogodkov in sestankov,
- pisanje zapisnikov, evidenčni nadzor nad izvrševanjem sprejetih odločitev,
- koordinacija priprave promocijskega materiala.

Datum objave: 12. 10. 2020, rok za prijavo: 15 dni, do 27. 10. 2020

Vloge sprejema kadrovska služba UL FGG, Jamova cesta 2, Ljubljana, e-m: