Datum objave: 12.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
Članica:
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

1. Razpisano delovno mesto:
Asistent m/ž
Registrska številka objave na ZRSZ: NX86514
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: D010001
Tarifni razred: VII/2-3/VIII/IX
Ime naziva: Asistent/asistent z magisterijem/asistent z doktoratom
Šifra naziva: 3,2,1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri pedagogika
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri pedagogika
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smeri pedagogika

- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri pedagogika
- magisterij znanosti (prejšnji) smeri pedagogika

- doktorat znanosti (prejšnji) smeri pedagogika
- doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje): izobraževanje učiteljev in edukacijske vede ali smer pedagogika

Ostali pogoji:
- dokončan zadnji študij s povprečno oceno najmanj prav dobro 8 (pri čemer se pri izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih študijskih obveznosti)
- zaključno delo ocenjeno z najmanj oceno prav dobro 8
- potrdilo o aktivnem znanju enega tujega jezika
- poskusno delo: od 3 do 4 mesece
- veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje pedagogika.

Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 16. 6. 2020, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
- opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Sklenitev delovnega razmerja: za nedoločen čas predvidoma od 1. 11. 2020

5. Datum objave: 12. 10. 2020

6. Rok za prijavo: 3 dni

Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.
Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič Paradinović
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: