Datum objave: 12.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

Znanstveni svetnik IX-0 (šifra DM: H019008) na projektu »Imperij in preobrazba žanrov v rimski književnosti« na oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete (m/ž)
za določen čas 33 mesecev, s krajšim delovnim časom.

1. Zahtevana izobrazba:
- Doktorat znanosti s področja klasične filologije ali sorodnega področja.

2. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- Veljaven habilitacijski naziv znanstveni svetnik ali redni profesor za področje klasične filologije oziroma sorodno področje ali veljaven naziv gostujočega raziskovalca v rangu znanstvenega svetnika ali veljaven naziv gostujočega profesorja v rangu rednega profesorja za področje klasične filologije oziroma sorodno področje ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva v enakem rangu. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve  komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje  naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
- Inovativnost, smisel za organizacijo dela in komunikativnost.
- Zaželene delovne izkušnje pri sodelovanju na raziskovalnih projektih, izkušnje pri delu z EU projekti in raziskovalna umeščenost v mednarodni prostor.
- Zaželene raziskovalne izkušnje s področja klasične filologije ali sorodnih področij.
- Zaželeno znanje angleškega (zelo dobro – razumevanje, govorjenje, pisanje), nemškega (dobro – razumevanje), italijanskega (dobro – razumevanje) in francoskega jezika (dobro – razumevanje) ter računalniška znanja (urejevalnik besedil – zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno, delo z bazami podatkov – zahtevno) in arhivistika.
- Zaželena ostala funkcionalna znanja in sposobnosti: sposobnost analitičnega in znanstvenega oblikovanja tekstov, retorične sposobnosti.

3. Kratek opis del in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo pri raziskavi;
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo 3 dni, do vključno 16. 10. 2020.

5. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

6. Kontaktna oseba na fakulteti:
Eva Kusič Mihelčič
Telefonska številka: +386 1 241 10 30
E-mail: