Datum objave: 13.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

Razpisano delovno mesto: VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I), Šifra DM: J017935 v Službi za kadrovske in splošne zadeve, 1 prosto delovno mesto

-    zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela do 31. 12. 2021, zaradi priprav na uvedbo enotnega informacijskega sistema APIS in prehoda članice UL PF na produkcijo
-    čas nastopa dela: predvidoma 19. oktobra 2020
-    poskusno delo: 3 mesece.

1.    Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri,
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) pravne smeri,
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • 4 leta delovnih izkušenj.


2.    Kratek opis dela in nalog:

 • sodelovanje pri uvajanju v nov enotni poslovno informacijski sistem SAP (projekt Apis) in prehodu na produkcijo, vse v okviru kadrovske službe,
 • organizira, razporeja in koordinira opravljanje nalog, ki vsebinsko sodijo v okvir Službe za kadrovske in splošne zadeve, in sicer:
 • organizacija dela kadrovske službe,
 • spremljanje in preučevanje predpisov s področja delovnopravne zakonodaje,
 • skrb za zakonitost izvedbe postopkov,
 • priprava pogodb o zaposlitvi, odločb, sklepov, avtorskih in podjemnih pogodb,
 • zagotavljanje podatkov v informacijskem sistemu,
 • priprava podatkov za obračun plač,
 • priprava in izračun letnih načrtov dela,
 • vodenje drugih kadrovskih postopkov in priprava dokumentov iz delovnega področja,
 • skrb za ažurnost podatkov v kadrovskih evidencah,
 • vodenje habilitacijskih postopkov,
 • priprava poročil s področja dela,
 • vodenje statistike,
 • podpora pri delovanju fakultetnih organov,
 • priprava gradiva za obravnavo na senatu,
 • vodenje arhiva s področja delovanja kadrovske službe,
 • izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze,
 • koordinira in vodi postopke za članico,
 • predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širši okvir delovnega mesta po nalogu nadrejenega.


3.    Rok za prijavo: do vključno 16. oktobra 2020


Kandidati naj posredujejo vlogo z življenjepisom in dokazilom o izobrazbi na elektronski naslov: adela.cernigoj@pf.uni-lj.si

4.    Kontaktna oseba na članici:

•    Adela Černigoj, telefonska številka:  (01) 42 03 148, e-pošta: adela.cernigoj@pf.uni-lj.si
•    Irena Kordež, v. d. tajnik Pravne fakultete, telefonska številka: (01) 42 03 114, e-pošta: irena.kordez@pf.uni-lj.si