Datum objave: 13.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/1  - m/ž v računovodstvu (do 20.10. 2020)

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017100
Tarifni razred: VII/1
Vrsta zaposlitve: poln delovni čas
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s poskusno dobo 3 mescev
Kraj opravljanja dela: Ljubljana

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- višja strokovna izobrazba ustrezne smeri (ekonomska)
- višješolska izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri (ekonomska)

Ostali pogoji:
- organizacijske sposobnosti, komunikativnost, znanja za uporabo računalniških programov
- 1 leto delovnih izkušenj
- zaželeno poznavanje programa Vasco in poslovanja v okviru javne uprave in visokega šolstva

3. Kratek opis dela in nalog:
- organiziranje dela za vodenje evidenc s področja dela,
- sodelovanje pri pripravi internih navodil,
- organiziranje usklajevanja analitične in sintetične evidence,
- izvajanje nalog v zvezi s pripravo obračuna plač in drugih stroškov dela
- kontiranje knjigovodskih listin,
- obračun plač in honorarjev,
- vodenje saldakontov,
- vodenje registra osnovnih sredstev,
- vodenje analitičnih evidenc po stroškovnih mestih,
- izdelava raznih poročil,
- spremljanje prilivov in odlivov finančnih sredstev,
- sodelovanje pri proračunskem planiranju,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Prijava:
Datum objave: 13. 10. 2020
Rok za prijavo: 5 delovnih dni od objave, do vključno 20. 10. 2020
Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku po navadni pošti na naslov UL, Teološka fakulteta, Kadrovska služba, Poljanska 4, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov
Kontaktna oseba na članici:  Lea Jensterle, 01 434 58 12,