Datum objave: 14.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Skrbnik podpore uporabnikom VI (šifra delovnega mesta J016071)

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba:
- višja strokovna izobrazba
- višješolska izobrazba (prejšnja)

Delovne izkušnje : 1 leto

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- znanje operacijskih sistemov, poznavanje omrežnih protokolov in storitev
- organizacijske sposobnosti
- komunikativnost
- znanja za uporabo računalniških programov in delovanje informacijsko-komunikacijskih sistemov
- znanje tujega jezika.

3. Kratek opis dela in nalog:
- zagotavlja storitve podpore uporabnikom
- vodi ustrezne evidence zahtevkov uporabnikov
- koordinira odzivne aktivnosti podpore uporabnikom
- zagotavlja preventivne ukrepe za zmanjševanje potreb neposrednih pomoči
- informira uporabnike
- skrbi za delovanje in prilagajanje informacijske podpore za vodenje zahtevkov uporabnikov ter pripravlja poročila in analize
- zunanjemu izvajalcu, s katerim ima ZF sklenjeno pogodbo o sodelovanju za vzdrževanje informacijskega sistema, posreduje podatke za podrobnejšo analizo, če ti obstajajo in so na voljo
- upravlja predloge za novo računalniško opremo in skrbi za odpis opreme, skrbi za evidence računalniške opreme, ki je v uporabi na delovnih mestih
- sodeluje pri zagotavljanju nemotenega in varnega delovanja informacijsko-komunikacijske opreme
- skupaj z zunanjim izvajalcem, s katerim ima ZF sklenjeno pogodbo o sodelovanju za vzdrževanje informacijskega sistema, izvaja naloge upravljanja pravic dostopov do prostorov in sistemov ter nadzora teh dostopov
- sodeluje pri načrtovanju, izdelavi specifikacij ter pri uvajanju novih informacijskih aplikacij in storitev s področja sistemske varnostne infrastrukture
- usklajuje izmenjavo podatkov sistemske varnostne infrastrukture na UL
- sodeluje s pooblaščencem za varstvo podatkov in izvaja ustrezne ukrepe glede na priporočila pooblaščenca
- izvajanje del po odredbi dekana in tajnika
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 3 dni (od 15.10.2020 do 20.10.2020)

5. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Ema Rebernik
    Telefonska številka: 01/ 300-11-25
    E-mail: