Datum objave: 15.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta


Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto:

1. Razpisano delovno mesto:
Strokovni delavec VII/1 v okviru finančno računovodske službe UL Medicinske fakultete,  s polnim delovnim časom za nedoločen čas

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) družbenih ved (ekonomija)
- organizacijske in komunikacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov
- 2 leti ustreznih delovnih izkušenj
- poskusno delo 3 mesece

3. Kratek opis del in nalog:
- izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela
- izvajanje  postopkov povezanih s področjem dela
- vodenje raznih kartotek , evidenc, zapisov
- priprava, urejanje, knjiženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije
- obveščanje in informiranje
- spremljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih prepisov s področja dela
- sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote

4. Rok za prijavo: 10 dni, od  16.10.2020 do 26.10.2020
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali .

5. Mesto objave:
Zavod RS za zaposlovanje in spletna stran UL.