Datum objave: 15.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto:

1.Razpisano delovno mesto:
Strokovni delavec V na Inštitutu za sodno medicino,  s polnim delovnim časom za nedoločen čas

2.Pogoji za opravljanje dela:
- srednja strokovna izobrazba družbenih ali poslovnih ved
- komunikativnost, znanja za uporabo računalniških programov ( Word, Excel )
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
- dobro znanje strojepisja ( desetprstno slepo tipkanje )
- poskusno delo 2 meseca

3. Kratek opis del in nalog:
- opravljanje dela na ožjih strokovnih področjih
- opravljanje tehnično administrativnih del (pisanje zapisnikov, priprava poročil, fotokopiranje)
- spremljanje in izvajanje enostavnejših postopkov povezanih s področjem dela
- vodenje raznih kartotek , evidenc in poslovanja
- priprava, urejanje, knjiženje ali vzdrževanje  raznih gradiv in dokumentacije
- arhiviranje dokumentacije
- obveščanje in informiranje
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta in nalog po nalogu vodje

4.Rok za prijavo: 10 dni, od 16.10.2020 do 26.10.2020
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana .

5.Objava:
Zavod RS za zaposlovanje, spletne strani UL in spletni portal Mojedelo.com.