Datum objave: 16.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113,1000 Ljubljana

1. Razpisano 1 (eno) delovni mesti: RAZISKOVALEC (H017004)


Zaposlitev za:
a)    določen čas od predvidoma 01. 11. 2020 do 31. 12. 2021, s krajšim (30%) delovnim časom, s trimesečno poskusno dobo.
 
2. Pogoji za opravljanje dela:
a) zahtevana izobrazba:

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) računalništvo in informatika,
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) računalništvo in informatika,
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) računalništvo in informatika;
b) funkcionalna znanja: inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, poznavanje tehnologij semantičnega spleta, kriptografije, programsko inženirstvo, tehnologije veriženja blokov, tehnologije podatkovnih baz;
d) 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

3. Kratek opis dela in nalog
:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


4. Rok za prijavo: do 21. 10. 2020

5. Prijava
:
Kandidati naj v prošnji priložijo:
- življenjepis,
- dokazilo o izobrazbi.
Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in prilogami kandidati pošljejo v eni skupni pdf-datoteki na e naslov kadrovska@fri.uni-lj.si ter v zadevo e pošte obvezno vpišite »priimek ime_RAZ30« najkasneje do 21. 10. 2020.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

6. Kontaktna oseba na članici:
Mateja Ravnik
Tel.: 01/4798-114
e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si