Datum objave: 20.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
 (Rok:  26.10. 2020)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana 

1. Razpisano delovno mesto:
Šifra DM: asistent v nazivih –  asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom ( D010001) m/ž
Število razpisanih delovnih mest: 1
Plačna podskupina: D
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom
Delovni čas: krajši delovni čas – 20 ur tedensko

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer: biologija ali
- magisterij znanosti, magistrska izobrazba  ( 2. bolonjska stopnja ) smer: biologija ali
- specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) ali
- magisterij znanosti (prejšnji) smer: bioznanosti/biologija
- doktorat znanosti  ( prejšnji )  smer: biologija ali
- doktorat znanosti  ( 3. Bolonjska stopnja )  smer: Bioznanosti/Biologija
- veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje Metodika biološkega izobraževanja

V primeru, da  kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne  pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in  skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- retorične sposobnosti,
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine  ( študentov ).

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in terenskih vaj oz. usposabljanja študentov
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:  od 21. 10. 2020 do 26.10.2020.
Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev  naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov :
      UL , Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101,  Ljubljana
 
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:  doc. dr. Iztok Tomažič