Datum objave: 20.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III)-0 Šifra DM: J017104 v Kadrovski službi Filozofske fakultete (m/ž)
za določen čas 12 mesecev in s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali humanistične smeri.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje angleškega jezika,
- znanja za uporabo računalniških programov,
- poznavanje predpisov področja,
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

3. Delovne izkušnje:
- 2 leti ustreznih delovnih izkušenj

4. Poskusno delo:
- 3 mesece

5. Kratek opis del in nalog:
- priprava podatkov in procesov za prehod na nov informacijski sitem,
- vodenje postopkov v zvezi s prehodom na nov informacijski sistem,
- vodenje računalniško podprte kadrovske evidence in ostalih evidenc v vseh informacijskih sistemih ter odgovornost za ustrezno sinhronizacijo podatkov,
- redna udeležba na delavnicah in usposabljanjih za nov informacijskih sistem,
- izdelava plačnih simulacij, evidenc in testiranj, ki se nanašajo na kadrovske evidence obračun plač in drugih procesov v kadrovski službi za vzpostavitev delovanja novega informacijskega sistema,
- sprotni prenos informacij s področja svojega dela zaradi zagotavljanja nemotenega dela v času odsotnosti,
- vzdrževanje kadrovske evidence,
- sodelovanje pri vodenju postopkov urejanja pregledov pedagoških in raziskovalnih obveznosti zaposlenih.

6. Rok za prijavo: 3 dni do vključno 23. 10. 2020

7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

8. Kontaktna oseba na fakulteti:
Maja Buzeti
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: