Datum objave: 22.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT  (D010001)
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko). 

Reg. št. objave na ZRSZ: xxx
 
2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) družboslovne smeri
 • magisterij znanosti (prejšnji) družboslovne smeri
 • doktorat znanosti ( prejšnji ) družboslovne smeri
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) družboslovne smeri

Veljavni habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje Znanost o športu – kineziologija;

Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja ali gostujočega raziskovalca na UL.
Če kandidat / ka v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat / ka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova / njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.
Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • retorične sposobnosti
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov)
 • usposobljenost za delo z računalnikom
 • aktivno znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika
 • znanje uradnega jezika

Prednost bodo imeli kandidati/ke z znanjem s področja poznavanja košarke.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • skrb za pripravo vseh ustreznih delovnih sredstev (orodja, oprema, rekviziti), ki so  potrebni za izvedbo praktičnih in drugih oblik vaj pri predmetu in po končanem pedagoškem procesu za ustrezno shranitev teh sredstev,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

Poskusno delo:
- 3 mesece

4. Rok za prijavo: 20.10. do 23.10.2020

Kandidati/ke morajo pisni vlogi priložiti življenjepis in bibliografijo. Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po e pošti na naslov:

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom / kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Maja Zdešar
Telefonska številka: 01 520 77 33
E-mail: