Datum objave: 23.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
               Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
VODJA PODROČJA/ENOTE I (Z VEČ KOT 5 ZAPOSLENIMI) VII/2
Šifra delovnega mesta: J017931
Tarifni razred: VII/2
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom,
predvidena zaposlitev od 1. 1. 2021

Poskusno delo: 3 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali tehnične smeri
- aktivno znanje enega tujega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov
- poznavanje predpisov področja
- komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj

3. Splošni opis:
- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti,
- nadzira in koordinira dela drugih delavcev,
- pripravlja dokumente delovnega področja ali skrbi za izvedbo domačih in tujih projektov,
- nadzira in spremlja izvajanje postopkov delovnega področja oz. področne enote,
- skrbi za zakonitost izvedbe postopkov ali projektov,
- skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje,
- informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki,
- sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami,
- izvršuje sklepe organov univerze,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

4. Podrobnejši opis:
- skrbi in nadzira nemoteno delovanje vseh prostorov, ki so v lasti UL AGRFT (npr.: načrtovanje, usklajevanje ali izvajanje časovnega okvira in količine potrebnih popravil…),
- koordinira delo tehničnih delavcev organizacijske enote,
- organizira in koordinira delo zunanjih izvajalcev (gasilci, hostese…) pri zaprtih in javnih prireditvah UL AGRFT,
- skrbi za vzdrževanje tehničnega delovanja opreme in zgradb UL AGRFT,
- skrbi za nemoteno obratovanje stavb in opreme UL AGRFT (npr.: ekonomična raba električne energije, obstoječe opreme itn.),
- spremlja delo v prostorih ogrevanja, kanalizacije, elektrike, prezračevanja itn..
- skrbi za razvoj in pripravo vseh potrebnih načrtov, navodil, dokumentov o varnosti in varstvu dela ter sprejema ukrepe za požarno in električno varnost.

5. Rok za prijavo:
15 dni; od 26. 10. do vključno 9. 11. 2020.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo,
      Trubarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana
      (lahko tudi preko elektronske pošte na naslov: ).

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Lili Bürmen Milenkovič
Telefonska številka: 01/ 251 04 12
E-mail: