Datum objave: 27.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

1. Razpisano delovno mesto: Asistent m/ž

Registrska številka objave na ZRSZ: NY10514

• Število razpisanih delovnih mest:1
• Šifra delovnega mesta: D010001
• Tarifni razred: VII/2-3/VIII/IX
• Ime naziva: Asistent/asistent z magisterijem/asistent z doktoratom
• Šifra naziva: 3,2,1
• Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 50 % oziroma 20 ur na teden
• Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri: gospodinjstvo - kemija ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri: gospodinjstvo - kemija ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smeri: gospodinjstvo - kemija ali
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri: gospodinjstvo - kemija ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) smeri: gospodinjstvo - kemija ali
 • doktorat znanosti (prejšnji) smeri: izobraževanje učiteljev in edukacijske vede ali
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) smeri: izobraževanje učiteljev in edukacijske vede

Ostali pogoji:

 • dokončan zadnji študij s povprečno oceno najmanj prav dobro 8 (pri čemer se pri izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih študijskih obveznosti)
 • zaključno delo ocenjeno z najmanj oceno prav dobro 8
 • potrdilo o aktivnem znanju enega tujega jezika
 • poskusno delo: od 3 do 4 mesece
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje gospodinjstvo v izobraževanju
 • zaželene izkušnje: eno leto dela na nivoju visokošolskega prostora

Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 16. 6. 2020, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij
         
3. Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Sklenitev delovnega razmerja predvidoma od 9. 11. 2020 za nedoločen čas s krajšim delovnim časom na Oddelku za biologijo, kemijo in gospodinjstvo.

Datum objave: 27. 10. 2020

5. Rok za prijavo: 3 dni (do 30. 10. 2020)

6. Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.
Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič Paradinović
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: