Datum objave: 27.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: H019001-0; ASISTENT Z DOKTORATOM (m/ž)


Registrska številka objave na ZRSZ: NY12606

•    Število razpisanih delovnih mest: 1
•    Šifra delovnega mesta: H019001
•    Tarifni razred: IX
•    Plačna podskupina: H1
•    Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas, delo nad polnim delovnim časom, 8ur/teden oz. 20%
•    Trajanje zaposlitve: določen čas, od 01.11.2020 do 31.03.2021
•    Delovne izkušnje: 1 leto

Pogoji za opravljanje dela:

  • doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjska stopnja) s področja fizike,
  • habilitacijski naziv asistent-raziskovalec za področje jedrske tehnike, sprejet na UL,
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
  • znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov.


Opis dela in nalog:

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (ENENplus: Attract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic Curricula),
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


Datum objave: 27.10.2020

Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 30.10.2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: razpis@fmf.uni-lj.si.

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Aleksandra Jordan
Telefonska številka: 4766-742
E-mail: razpis@fmf.uni-lj.si