Datum objave: 28.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:

Samostojni strokovni sodelavec VII/2-0 (šifra DM: J017104) na projektu »CROPS: Collaborative Robot's Perceived Safety« na Oddelku za Psihologijo Filozofske fakultete (m/ž)
za določen čas od 1.11.2020 do 15.3.2021, s krajšim delovnim časom 34 ur tedensko.

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

 • visokošolska univerzitetna izobrazba,
 • magistrska 2.stopenjska izobrazba družboslovne ali humanistične smeri

Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje angleškega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office
 • poznavanje predpisov področja
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Zaželene so:

 • izkušnje z uporabe statistike (multivariatne metode) in programa R/RStudio
 • izkušnje z izvajanjem psiholoških meritev/raziskav
 • izkušnje s pisanjem znanstvenih prispevkov (tj. objavljen vsaj en recenziran znanstveni prispevek)

Delovne izkušnje:
- 2 leti ustreznih delovnih izkušenj

Poskusno delo:
- 3 mesece

1. Kratek opis del in nalog:

Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju
 • izvaja operativne naloge delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • priprava vseh materialov in opravljanje administrativnih aktivnosti za izvedbo raziskave (vabila, priprava merskih pripomočkov za administracijo, vloga za etično komisijo, komunikacija z udeleženci in sodelavci na Fakulteti za elektrotehniko, itd.)
 • izvedba laboratorijskih meritev, priprava podatkovne baze za statistične analize, izvedba (naprednejših) multivariatnih statističnih analiz
 • sodelovanje pri pisanju poročil in znanstvenih prispevkov
 • opravljanje drugih nalog po nalogu predstojnika organizacijske enote, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

2. Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 2. 11. 2020

3. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

4. Kontaktna oseba na fakulteti:
Maja Buzeti
Telefonska številka: +386 1 241 10 30
E-mail: