Datum objave: 28.10.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Številka: 103/2020
Datum: Ljubljana, 27. 10. 2020


ZADEVA: JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE VII/2 – za založbo UL


Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017905
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
 • 5 let vodstvenih delovnih izkušenj
 • zahtevane izkušnje na področju visokošolske dejavnosti
 • zahtevane izkušnje na področju založniške dejavnosti
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • osnovno poznavanje dela z računalnikom
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti


Opis dela in nalog:

 • načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,
 • vodi strokovno delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,
 • zagotavlja zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote,
 • skrbi za izvajanje nalog in izvaja nadzor nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote,
 • skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev po odobritvi prorektorja ali glavnega tajnika,  
 • za obravnavo posameznih vprašanj lahko v sodelovanju z drugimi predstojniki, pomočniki glavnega tajnika ali glavnim tajnikom oblikuje skupne delovne skupine ali organizira druge oblike medsebojnega sodelovanja,
 • v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti,
 • daje predloge za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri,
 • ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili.  


Podrobnejši opis:

 • v skladu s Pravilnikom o delovanju Založbe Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju ZUL) vodi ZUL ter organizira in koordinira skupno založniško dejavnost na UL,
 • izvršuje in nadzoruje sklepe organov ZUL,
 • skrbi za poenoteno in nemoteno delovanje spletne knjigarne ZUL,
 • z nasveti s področja založništva pomaga vsem članicam UL,
 • uvaja nove informacijske tehnologije za založniško dejavnost,
 • izvaja aktivnosti za mednarodno prepoznavnost ZUL,
 • koordinira in spremlja skupni in formalno urejen nastop UL pri prijavah na založniške razpise,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenih.


Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 40. plačni razred.

Rok za prijavo: 28. 10. 2020 – 2. 11. 2020

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov rektorat@uni-lj.si.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.


Pripravila:                            
Renata Bogataj Špenko                                        Mihaela Bauman Podojsteršek
univerzitetna služba za kadrovske zadeve            glavni tajnik, digitalni podpis