Datum objave: 03.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto:

1. Razpisano delovno mesto:
Radiološki inženir III na Oddelku za dodiplomski študijski program dentalne medicine , s polnim delovnim časom za nedoločen čas

2. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po višješolski izobrazbi ( prejšnja ), visokošolska strokovna izobrazba ( prejšnja ), visoka strokovna šola ( 1. bolonjska stopnja ), visokošolska univerzitetna izobrazba ( 1. bolonjska stopnja ) smer radiologija;
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj;
- opravljen strokovni izpit, znanje angleškega jezika;
- poskusno delo 3 mesece.

3. Splošni opis del in nalog:
- načrtovanje in izvajanje del in specialnih radioloških diagnostičnih posegov v radiologiji v skladu z dobro radiološko prakso ter spremljanje in uvajanje novih tehnoloških znanj, izvajanje dodatnih obdelav preiskav na diagnostični aparaturi;
- priprava bolnika na poseg, spremljanje njegovega stanja med posegom, ustrezno ukrepanje v primeru nujne intervencije; urejanje in vzdrževanje delovne dokumentacije ter nadzor nad kontinuiranim procesom dela;
- zagotavljanje in nadzor kakovosti;
- kontinuirano usposabljanje na novih aplikacijah in sestavljanje delovnih protokolov v skladu z delovno prakso;
- opravljanje drugih del in nalog, ki ustrezajo izobrazbi in izkušnjam, v skladu z navodili nadrejenega.

Podrobnejši opis:
- uvajanje v stroko, opravlja radiološke preiskave pod nadzorom, samostojno opravlja osnovne diagnostične posege;
- upravlja radiološke aparature ;
- opravlja  postopke tudi s področja dentalne medicine in oralne kirurgije.

4.  Rok za prijavo: 8 dni od 15.9.2020 do
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana po pošti in po e-pošti na naslov .