Datum objave: 06.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana


Razpisano delovno mesto: (Šifra DM: H019008) ZNANSTVENI SVETNIK IX-0 (m/ž)


Registrska številka objave na ZRSZ: NY25570

  

Število razpisanih delovnih mest: 1,

Šifra delovnega mesta: H019008,

Tarifni razred: IX.,

Plačna podskupina: H1,

Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas - 8 ur/tedensko (20 %) nad polnim delovnim časom (dopolnilno delo),

Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.12.2020 do 31.12.2021.

 

Pogoji za opravljanje dela:

·         zahtevana izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji ali 3. Bolonjska stopnja) s področja fizike;

·         veljavni habilitacijski naziv znanstvenega svetnika ali rednega profesorja za področje fizika, sprejet na UL;

·         inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost.

 

Opis delovnega mesta:

-          znanstvenoraziskovalno delo (na P1-0099, Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur),

-          organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),

-          povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,

-          sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,

-          pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,

-          skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,

-          opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

Datum objave: 06.11.2020

 

Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 11.11.2020

 

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: razpis@fmf.uni-lj.si.

 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Aleksandra Jordan

Telefonska številka: 4766-742

E-mail: razpis@fmf.uni-lj.si