Datum objave: 09.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Razpisano delovno mesto:  ZNANSTVENI SVETNIK, H019008
Pogoji za opravljanje dela: 
 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi), 
 • doktorat znanosti 
 • izvolitev v naziv znanstveni svetnik za področje mednarodni odnosi, lahko tudi naziv redni profesor/redna profesorica za področje mednarodni odnosi ali veljaven naziv gostujočega učitelja/gostujoče učiteljice (ekvivalent nazivu redni profesor/redna profesorica)
 • če kandidat/kandidatka v času prijave nima izvolitve v naziv znanstveni svetnik/znanstvena svetnica oz. redni profesor/redna profesorica, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira za razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat/kandidatka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva
 • aktivno znanje angleškega jezika
  Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   Kratek opis dela in nalog: Splošni opis:
 • znanstvenoraziskovalno delo
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev/delavk in študentov/študentk enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
  Rok za prijavo: 9. 11. 2020 do 12. 11. 2020   Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv. Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti   Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office   Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost   Delovno razmerje: določen čas od 1. 12. 2020  do 31. 12. 2020, krajši delovni čas – 20 ur/teden.   »Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«   Kontaktna oseba na članici: ga. Mojca Polak, Telefonska številka: 01/ 58 05 139, E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si