Datum objave: 10.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Razpisano delovno mesto: ASISTENT, v nazivu asistent, asistent z magisterijem ali asistent z doktoratom (D010001) za področje biotehnologija
 • Šifra DM: D010001 – v nazivu asistent, asistent z magisterijem ali asistent z doktoratom (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Tarifni razred: VII/2, VIII, IX 
 • Plačna podskupina: D
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas 
 • Delovni čas: polovični delovni čas (20 ur na teden, oz. 50%)
 • Začetek zaposlitve: 1.12.2020
Pogoji za opravljanje dela: 
 • doktorat, magisterij ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. magistrska  izobrazba (2. bolonjska stopnja)  ustrezne smeri 
 • znanje angleškega jezika, znanje za uporabo računalniških programov
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti  
 • izvolitev v habilitacijski naziv asistent za področje biotehnologija
Opis delovnega mesta:
 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .
Rok za prijavo: 3 dni od objave, do vključno 13. 11. 2020   Pričetek dela: 1. 12. 2020   Pisne vloge z dokazili sprejema Kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.   Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   Kontaktna oseba na članici: ga. Selma Muhar, selma.muhar@bf.uni-lj.si