Datum objave: 11.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM 1 prosto delovno mesto; Šifra DM: H019001, M/Ž
- zaposlitev s krajšim delovnim časom (do 51 % polnega delovnega časa oz. do 20,4 ur/tedensko) za določen čas do 31. 8. 2023 (oz. za čas financiranja projekta) zaradi začasno povečanega obsega dela;
- delo na znanstveno raziskovalnem projektu ARRS
- pričetek dela: 15. november 2020 oz. ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta raziskovalca oz. asistenta, če kandidat naziva še nima;
- poskusno delo 3 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) pravne smeri s predhodno končano 1. in 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa Pravo ali univerzitetnega študija Pravo;
- veljaven naziv asistent raziskovalec ali asistent za področji kazensko pravo, kriminologija; lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistent raziskovalec ali asistent v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani  https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071111373294/ (predvsem: povprečna ocena študija prava vsaj 8; ocena zaključnega dela na študiju prava vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika – kandidat bo glede navedb o aktivnem znanju jezika, na zahtevo, dolžan o tem predložiti dokazilo institucije, ki je pristojna za izdajo takih potrdil),  V primeru, da kandidat še nima veljavnega naziva, je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv v skladu z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za naziv gostujočega učitelja ali priznanje naziva;
- inovativnost, sposobnost za znanstveno-raziskovalno delo;
- sposobnost za timsko delo;
- komunikativnost;
- organizacijske sposobnosti;
- sposobnost pisanja znanstvenih člankov (kandidat to dokazuje tako, da v življenjepis priloži seznam svojih objavljenih znanstvenih člankov);
- odlično znanje angleškega jezika (kandidat to dokazuje tako, da v življenjepis priloži seznam svojih znanstvenih in strokovnih del v angleškem jeziku ter seznam udeležb na mednarodnih konferencah ali predavanj v tujini);
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.
 
3. Kratek opis dela in nalog:
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu v okviru temeljnega raziskovalnega projekta J5-2565 Preventivna (ne)pravičnost: preventivno preprečevanje kriminalitete in družbene škode;
- znanstvenoraziskovalno delo
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Rok za prijavo: 16. 11. 2020
Kandidati naj posredujejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na elektronski naslov:

5. Kontaktna oseba na članici: Ljerka Golubić, e-pošta: