Datum objave: 11.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

ZADEVA: JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I) – karierni svetovalec

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017108
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas 1 leta zaradi nadomeščanja začasno odsotnega delavca
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
- izkušnje z individualnim svetovanjem;
- zaželene izkušnje na področju izvajanja kariernega svetovanja in organizacije dogodkov z namenom povezovanja študentov s potencialnimi delodajalci;
- poznavanje področja visokega šolstva, trga delovne sile in aktivne politike zaposlovanja;
- aktivno znanje svetovnega tujega jezika;
- znanja za uporabo računalniških programov;
- proaktivnost in samoiniciativnost;
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

Opis delovnega mesta:
- samostojno svetuje na svojem delovnem področju,
- izvaja operativne naloge delovnega področja,
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:
- pripravljanje priporočil za nadgradnjo storitev kariernega svetovanja oz. osebnega in profesionalnega razvoja študentov;
- organiziranje in izvajanje aktivnosti, ki omogočajo povezovanje študentov s potencialnimi delodajalci in pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela;
- karierno svetovanje;
- promocija dejavnosti visokošolskega zavoda in znanj ter kompetenc, ki jih pridobi študent, tekom študijskega procesa na visokošolskem zavodu med potencialnimi delodajalci;
- promocija ter širjenje rezultatov in učinkov dela, sodelovanje pri pripravah vsebin in nadgradenj na spletni strani kariernega centra;
- organiziranje aktivnosti, ki bodo osveščali študente o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za pridobivanje dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela;
- vodenje evidenc in priprava poročil v skladu z zahtevami dela in
- druge naloge po navodilih koordinatorja.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 34. plačni razred.

Rok za prijavo:  13. 11. 2020 – 27. 11. 2020

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov .

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.