Datum objave: 11.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: H019001-0; ASISTENT Z DOKTORATOM (m/ž)

Registrska številka objave na ZRSZ: NY33240

- Število razpisanih delovnih mest: 1
- Šifra delovnega mesta: H019001
- Tarifni razred: IX
- Plačna podskupina: H1
- Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 8 ur/tedensko (20%) nad polnim delovnim časom (dopolnilno delo)
- Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.01.2021 do 30.06.2022
- Delovne izkušnje: 1 leto
- Poskusno delo: 3 meseci

Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjska stopnja) s področja matematike ali drugih ustreznih smeri,
- habilitacijski naziv asistent ali asistent - raziskovalec za področje matematika, sprejet na UL,
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor       izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve),
- znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov.

Opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (J1-1692 Barvanja, dekompozicije in pokritja grafov),
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše   strokovno  področje delovnega mesta.

Datum objave: 12.11.2020

Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 17.11.2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: .

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Aleksandra Jordan
Telefonska številka: 4766-742
E-mail: