Datum objave: 11.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: H019008 - ZNANSTVENI SVETNIK IX-0 (m/ž)

Registrska številka objave na ZRSZ: NY33331

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: H019008
Tarifni razred: IX.
Plačna podskupina: H1
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas - 4 ure/tedensko (10 %) nad polnim delovnim časom (dopolnilno delo)
Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.01.2021 do 30.06.2021

Pogoji za opravljanje dela:
- zahtevana izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji ali 3. Bolonjska stopnja) s področja matematike ali drugih ustreznih smeri,
- veljavni habilitacijski naziv znanstvenega svetnika oz. rednega profesorja za področje diskretna in računalniška matematika, sprejet na UL:

  •  za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj;
  •  ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva;

- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor  izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve),
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost.

Opis delovnega mesta:
- znanstvenoraziskovalno delo (na J1-9187 Akcijski grafi in tehnike krovnih grafov),
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 12.11.2020

Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 17.11.2020

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: .

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Aleksandra Jordan
Telefonska številka: 4766-742
E-mail: