Datum objave: 12.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

RAZPIS RAZVELJAVLJEN 17.11.2020

 

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2  (J017103)
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko). 

Reg. št. objave na ZRSZ: NY35758
 
2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- znanje dveh tujih jezikov,
- usposobljenost za delo z računalnikom,
- poznavanje predpisov področja,
- komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti

3. Kratek opis dela in nalog:
- skrb za razvoj celovitega sistema vrednotenja in spremljanja kakovosti,
- aktivno sodelovanje in vodenje projektov vezanih na kakovost v visokem šolstvu,
- strokovna podpora Komisiji za kakovost,
- priprava predloga poslovnega poročila fakultete predloga letnega načrta dela fakultete,
- koordinacija postopkov za akreditacijo študijskih programov,
- sodelovanje s strokovnimi službami fakultete in univerze,
- priprava raznih poročil in analiz za potrebe fakultete, univerze in države,
- vodenje evidence mednarodnih projektov ter administrativno vodenje in nadziranje mednarodnih projektov,
- spremljanje razpisov za mednarodne projekte in obveščanje zaposlenih o razpisih,
- obveščanje zaposlenih o aktualnih mednarodnih razpisih,
- komunikacija in usklajevanje z vodji mednarodnih projektov in zunanjimi partnerji,
- skrb za koordinacijo in ekonomičnost porabe sredstev na mednarodnih projektih,
- izdelava finančnih poročil in sodelovanje pri pripravi vsebinskih poročil v zvezi s projektom,
- podpora preostalim sodelavcem projektne pisarne pri izvajanju skupnih oziroma povezanih nalog,
- udeležba na sestankih in delavnicah za mednarodne razpise in projekte na podlagi napotitve nadrejenega,
- informatizacija postopkov na doktorskem študiju,
- podpora Študentskemu referatu,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje dela po nalogu nadrejenega.

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

Delovne izkušnje:
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj

Poskusno delo:
- 3 mesece

4. Rok za prijavo: 5 dni

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po e-pošti na naslov:

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom / kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
 Ime in priimek: Maja Zdešar
 Telefonska številka: 01 520 77 33
 E-mail: