Datum objave: 12.11.2020

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica:
Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Pomočnik tajnika članice VII/2 (za kadrovske zadeve) v Tajništvu (šifra DM: J017903)

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja),
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja),
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja).

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- aktivno znanje enega svetovnega jezika,
- organizacijske sposobnosti,
- znanja za uporabo računalniških programov,
- 5 let ustreznih delovnih izkušenj.

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) in trimesečnim poskusnim delom. Tarifni razred: VII/2. Predviden nastop dela februar 2021.

4. Kratek opis dela in nalog:
- Vodenje in organizacija dela kadrovske službe,
- svetovanje in koordiniranje kadrovskih zadev povezanih z zaposlovanjem, izobraževanjem, napredovanjem in nagrajevanjem zaposlenih vodstvu fakultete, oddelkom in drugim organizacijskim enotam,
- strokovno sodelovanje pri pritožnih postopkih iz delovnih razmerij,
- strokovno sodelovanje pri habilitacijskih postopkih,
- spremljanje plačnega sistema in priprava predlogov vodstvu fakultete za izvajanje le-tega,
- vodenje pedagoških in raziskovalnih obremenitev zaposlenih,
- strokovno svetovanje vodstvu fakultete pri izdelavi kadrovskih usmeritev fakultete,
- strokovno sodelovanje z vodstvom fakultete in pooblaščencem za varstvo pri delu na področju varstva pri delu,
- strokovno sodelovanje pri pripravi internih aktov s splošnega področja in področja delovnih razmerij,
- vodenje postopkov odpovedi PZ s strani delodajalca,
- sodelovanje pri invalidskih postopkih za zaposlene,
- priprava analiz in poročil o kadrovskem stanju fakultete, ki so podlaga za nadaljnje odločitve vodstva,
- priprava predlogov za kadrovski in finančni načrt ter poslovno poročilo
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega.

5. Rok za prijavo: od 13.11.2020 do 27.11.2020.

6. Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Veterinarska fakulteta, Kadrovska služba, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana ali na el. naslov:  
Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod registrsko številko NY35849.

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Irma Jesenovec
Telefonska številka: 01 47 79 389